14950

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
קסם

14971
14862
14970
14949
  • אתר הוועדה לתכנון ובניה קסם

    האתר מאפשר הצגת ואיחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות, בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.  

BIHJ5183.JPG

חדשות

  • 15/02/2018

    תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה – אכיפה: לפרטים נוספים

  • 20/02/2017

    הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות מידע להיתר אך ורק דרך מערכת רישוי זמין. 

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.